کانال شعر و آوا به همراه عکس نوشته و فیلم

ارسال اشعار معاصر و کهن بصورت عکس نوشته ،موسیقی، فیلم، کلیپ