امر به معروف و نهی از منکر مسئولین در کانال سیاسی صراط

کانال سیاسی, مذهبی صراط طی فرمایشات امام خامنه ای, "امر به معروف و نهی از منکر حوزه های گوناگونی دارد مهمترین آن حوزه مسئولان است؛ مردم باید از مسئولان کار خوب را مطالبه کنند..." با نیت آگاه سازی دنبال کننده ها, با انتشار اخبار سیاسی روز و مطالب مرتبط دیگر, برای مطالبه بهتر از مسولین راه اندازی شده است. همچنین برنامه های دختران انقلاب, ویژه خواهران در این کانال مذهبی, سیاسی اطلاع رسانی می شود. کانال سیاسی, مذهبی آمرین صراط واجب فراموش شده درجامعه اسلامی افراد نمی توانند نسبت به سرنوشت دیگران بی تفاوت باشند. افراد به امید اصلاح جامعه و تشکیل جامعه آرمانی باید امر به معروف و نهی ازمنکر کنند. البته این فریضه باید از روی دلسوزی و طبق قوانین مربوطه انجام گردد. از وظایف مردم در این زمینه مطالبه از مسولین و پیگیری و