اطلاع رسانی رویدادهای مرکز آموزش عالی شهید رجایی فرخشهر

کانال مرکز آموزش عالی شهید رجایی فرخشهر

این کانال ۱۲۴ عضو دارد.

عضویت در کانال

مشاهده کانال در وب

لینک کانال جهت استفاده در پیامرسان (مسنجر)

کپی لینک بالا در حافظهکپی لینک بالا