این کانال صرفا جهت اطلاع رسانی مواد آموزشی مدرسه تنظیم شده است.

کانال آموزش مدرسه حضرت خدیجه مشهد

این کانال ۱۹۶ عضو دارد.

عضویت در کانال

مشاهده کانال در وب

لینک کانال جهت استفاده در پیامرسان (مسنجر)

کپی لینک بالا در حافظهکپی لینک بالا