تزه گون نام برنامه است از سیمای مرکز اردبیل (شبکه سبلان ) که هر روز صبح پخش می شود.

کانال تزه گون

آدرس کانال:

http://Sapp.ir/iribtazagun

پل ارتباطی:

@tazagunadmin

این کانال ۱۲۳ عضو دارد.

عضویت در کانال

مشاهده کانال در وب

لینک کانال جهت استفاده در پیامرسان (مسنجر)

کپی لینک بالا در حافظهکپی لینک بالا