🔻به روز رسانی روزانه برنامه های مبانی فقاهت، فقه آل محمد و فقه اهلبیت پخش شده از رادیو سراسری معارف

کانال دروس خارج رادیو معارف

🔴از مجموعه کانالهای برنامه های شاخص رادیومعارف

💠واحد رسانه های نوین

این کانال ۵۳ عضو دارد.

عضویت در کانال

مشاهده کانال در وب

لینک کانال جهت استفاده در پیامرسان (مسنجر)

کپی لینک بالا در حافظهکپی لینک بالا