اموزش مکالمه فصیح عربی با لهجه عراقی

کانال آموزش مکالمه زبان عربی

استفاده در برقراری ارتباط در سفر اربعین با مردم عراق

این کانال ۷۹ عضو دارد.

عضویت در کانال

مشاهده کانال در وب

لینک کانال جهت استفاده در پیامرسان (مسنجر)

کپی لینک بالا در حافظهکپی لینک بالا