🎤 سخنرانی های ناب معارفی، پخش شده از رادیو معارف

کانال بر بال سخن

به روز رسانی روزانه با برنامه های بر بال سخن، مکارم خوبان، برکرانه نور، زمزمه های معرفت، برای بیداری و …

🔴از مجموعه کانالهای برنامه های شاخص رادیومعارف

این کانال ۱.۵ هزار عضو دارد.

عضویت در کانال

مشاهده کانال در وب

لینک کانال جهت استفاده در پیامرسان (مسنجر)

کپی لینک بالا در حافظهکپی لینک بالا