پسر=ریمو

لینک=ریمو

بی ادبی=ریمو

احترام=احترام

این گروه فقط برای دختراست🌸

عضویت در گروه

لینک گروه جهت استفاده در پیامرسان (مسنجر)

کپی لینک بالا در حافظهکپی لینک بالا