این کانال جهت معرفی برنامه های فرهنگی،سازندگی،ورزشی،محله های شرق مشهد ایجاد گردیده است.

این کانال ۱.۴ هزار عضو دارد.

عضویت در کانال

مشاهده کانال در وب

لینک کانال جهت استفاده در پیامرسان (مسنجر)

کپی لینک بالا در حافظهکپی لینک بالا