#دختران‌ هم‌به سربازی می‌روند.همینکه #چادر به‌سر می کنی و مراقب حجابت هستی. جامعه را از فساد حفظ میکنی. لباس زهرای اطهر {س} را در جامعه رواج میدهی خودش سربازیست.

کانال چ آدریه آفرشته‌ان د

این کانال ۹۲۹ عضو دارد.

عضویت در کانال

مشاهده کانال در وب

لینک کانال جهت استفاده در پیامرسان (مسنجر)

کپی لینک بالا در حافظهکپی لینک بالا