آدرس مهدیه کودک فائزون:

کانال مهدیه کودک فائزون

طرشت، میدان سماء، خیابان اکبری شمالی،خیابان بایندری ها،کوچه امراللهی، مدرسه فائزون

این کانال ۵۲۵ عضو دارد.

عضویت در کانال

مشاهده کانال در وب

لینک کانال جهت استفاده در پیامرسان (مسنجر)

کپی لینک بالا در حافظهکپی لینک بالا