دانشگاه پیام نور مرکز پاکدشت

کانال دانشگاه پیام نور مرکز پاکدشت

پورتالhttp://:http://teh-pakdasht.pnu.ac.ir

تلفن: 16-36073014

فکس: 36070999

ارتباط با ادمین:@pnupakdasht

این کانال ۵۸۵ عضو دارد.

عضویت در کانال

مشاهده کانال در وب

لینک کانال جهت استفاده در پیامرسان (مسنجر)

کپی لینک بالا در حافظهکپی لینک بالا