عکس و فیلم کیسه سوزززززز داریم

کانال عشقپولیسیا

عکس از بازیکنان داریم

عکس نوشته پرسپولیسی داریم

اخبار هم داریم

همه و همه در کانال عشقپولیسیا

آیدی مدیر

@njr_1641382

این کانال ۵۹ عضو دارد.

عضویت در کانال

مشاهده کانال در وب

لینک کانال جهت استفاده در پیامرسان (مسنجر)

کپی لینک بالا در حافظهکپی لینک بالا