این کانال جهت اطلاع رسانی به دانشجویان ارشد ایجاد گردیده است

کانال دانشجویان ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تهران شمال

این کانال ۳۶۴ عضو دارد.

عضویت در کانال

مشاهده کانال در وب

لینک کانال جهت استفاده در پیامرسان (مسنجر)

کپی لینک بالا در حافظهکپی لینک بالا