پایگاه اطلاع رسانی معاونت سیما http://www.iribtv.ir جهت ارتباط با روابط عمومی معاونت سیماو ارسال نظرات و پیشنهادات،می توانید از طریق همین کانال اقدام فرمایید.

کانال پایگاه اطلاع رسانی سیما (تلویزیون)

این کانال ۱۶.۵ هزار عضو دارد.

عضویت در کانال

مشاهده کانال در وب

لینک کانال جهت استفاده در پیامرسان (مسنجر)

کپی لینک بالا در حافظهکپی لینک بالا