🔹کانال بازنشر محتوای تبلیغ نوین حاوی مطالب بازنشری جشنواره های اداره تبلیغ نوین می‌باشد که شما عزیزان می توانید با استفاده از هشتگ هر جشنواره به محتوای بازنشری آن دسترسی داشته باشید‌.

کانال بازنشر محتوای تبلیغ نوین

🔹ارتباط با ادمین:

@Morsalun

این کانال ۱۹۵ عضو دارد.

عضویت در کانال

مشاهده کانال در وب

لینک کانال جهت استفاده در پیامرسان (مسنجر)

کپی لینک بالا در حافظهکپی لینک بالا