این کانال جهت اطلاع رسانی دانشجویان و اساتید و کارکنان دانشگاه پیام نور لاهیجان ایجاد شده است

کانال دانشگاه پیام نور لاهیجان

این کانال ۶۸ عضو دارد.

عضویت در کانال

مشاهده کانال در وب

لینک کانال جهت استفاده در پیامرسان (مسنجر)

کپی لینک بالا در حافظهکپی لینک بالا