دفتر روابط عمومی : ۰۳۸۳۲۲۵۱۵۱۶

کانال شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری

سامانه پیامکی: ۱۰۰۰۳۸۱۱۲۱

سامانه رسیدگی به شکایات : ۳۰۰۰۱۳۰۰۰۱۲۱

@hbijani

این کانال ۱۸۳ عضو دارد.

عضویت در کانال

مشاهده کانال در وب

لینک کانال جهت استفاده در پیامرسان (مسنجر)

کپی لینک بالا در حافظهکپی لینک بالا