کانال رسمی روابط عمومی دانشگاه شهید رجائی

کانال روابط عمومی دانشگاه شهید رجائی

این کانال ۷۳۸ عضو دارد.

عضویت در کانال

مشاهده کانال در وب

لینک کانال جهت استفاده در پیامرسان (مسنجر)

کپی لینک بالا در حافظهکپی لینک بالا