معاونت فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان

کانال معاونت فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان esfahan university of technology(iut news)

ارتباط با ما:

http://sapp.ir/adminiutnews

این کانال ۹۷ عضو دارد.

عضویت در کانال

مشاهده کانال در وب

لینک کانال جهت استفاده در پیامرسان (مسنجر)

کپی لینک بالا در حافظهکپی لینک بالا