روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان

کانال اطلاع رسانی و اشتغال فنی و حرفه ای هرمزگان

این کانال ۹۵ عضو دارد.

عضویت در کانال

مشاهده کانال در وب

لینک کانال جهت استفاده در پیامرسان (مسنجر)

کپی لینک بالا در حافظهکپی لینک بالا