این کانال وابسته به تعاونی فناوران طبیعت پارس جهت آشنایی بیشتر هموطنان و سهامداران با تعاونی و همچنین بازنشر مطالب علمی در مورد سلامتی و کشت ارگانیک راه اندازی شده است.

کانال ایران سلوی

http://Https://Www.iransalva.com

این کانال ۸ عضو دارد.

عضویت در کانال

مشاهده کانال در وب

لینک کانال جهت استفاده در پیامرسان (مسنجر)

کپی لینک بالا در حافظهکپی لینک بالا