کانال اطلاع رسانی انجمن اسلامی دانشجویان

کانال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد

دانشگاه پیام نور مشهد(دفتر تحکیم وحدت)

ارتباط با ادمین ispnum16@

این کانال ۱۸۶ عضو دارد.

عضویت در کانال

مشاهده کانال در وب

لینک کانال جهت استفاده در پیامرسان (مسنجر)

کپی لینک بالا در حافظهکپی لینک بالا