این کانال تعاملی توسط پژوهشکده و دبیرخانه همایش مدیریت می شود. سوالات و دیدگاه های خود را از این طریق با ما مطرح نمایید.

کانال پژوهشکده مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی

آدرس سایت همایش:

http://cipsh.ir

این کانال ۲۲ عضو دارد.

عضویت در کانال

مشاهده کانال در وب

لینک کانال جهت استفاده در پیامرسان (مسنجر)

کپی لینک بالا در حافظهکپی لینک بالا