کانالی پر از شعر و غزل عاشقانه ، دیالوگ ماندگار فیلم ها ، برگی از کتاب ، شعر ظهور و عکس نوشته های زیبا شما را به صرف شعر دعوت می کنم 💖

کانال شعرکده

این کانال ۵.۹ هزار عضو دارد.

عضویت در کانال

مشاهده کانال در وب

لینک کانال جهت استفاده در پیامرسان (مسنجر)

کپی لینک بالا در حافظهکپی لینک بالا