گلچین اخبار و رویدادهای داغ و مهم

کانال خبری جابری

معزآبادجابری،کوهخیاره،هلال آبادوجهان آبادو…

https://sapp.ir/moezabadjaberi

این کانال ۹۴۶ عضو دارد.

عضویت در کانال

مشاهده کانال در وب

لینک کانال جهت استفاده در پیامرسان (مسنجر)

کپی لینک بالا در حافظهکپی لینک بالا