🔚سنگین ترین تیکه های مجازی

کانال ت ک س ت خ ام وش

☑️⁉️عکس های فوق العاده واسه پروفایل مغرورا

✔️متن هاې شاخ شکن

✔️تیکه هاې کٌلفت

✔تکستاې سنگېڹ

@elyasm

این کانال ۱.۱ هزار عضو دارد.

عضویت در کانال

مشاهده کانال در وب

لینک کانال جهت استفاده در پیامرسان (مسنجر)

کپی لینک بالا در حافظهکپی لینک بالا