آرامش الهی

📍موسسه علمی تربیتی آوای توحیدباحضور برخی شاگردان علامه حسن زاده