حضرت مهدی (عج)

تو آمدی بهار شد , من از بهار عاشقم