نگین گیلان آلیان

✌تاسیس بهمن 1394,دهستان آلیان ازتوابع شهرستان فومن دارای19روستا,گویش مردمان این مرزبوم به زبان تالشی میباشدباکمال میل پذیرای مهمانان وگردشگران عزیزمیباشیم… #فرهنگی #توریستی #گردشگری #آلیان 🌑تبلیغات پذیرفته میشود…