جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی ( مشهد )

تکلیف ما : تحقق مهمترین درخواست رهبری در حوزه فضای مجازی که همان راه اندازی #شبکه_ملی_اطلاعات می باشد.