ختم قرآن کریم

ختم کل قرآن کریم بصورت گروهی وبه تعداد آیه دلخواه. روزانه ربع ساعت. قرآن زندگیتو متحول میکنه…