🏡 خانه » عشق فقط خدا

سپاهیان اسلام

این گروه کاملا اسلامی است. اخبار مهم در این گروه اعلام می شود. برای نبرد با آمریکا این گروه تولید شده پس مرگ بر آمریکا درود بر خامنه ای ✌

Go to Top