تکست سنگین

👑تَنهْاٰ پٔیٓجٌِ اَصٰلی تِکٰسّت سًٍنًٍگًٍیًٍن دَر سروش👑🍃مطلبِ کُپی وتکراری نداریم.همیشه سعی میکُنیم بهٺریڹ ها 🎈 رو براٺوڹ بذاریم 👋کانالی پر از عکسهای #غمگین_و_دپ😢 کم میزاریم ولی با کیفیت میزاریم.