بانوی هنرمند

🍂⭐برنامه هفتگی کانال ⭐🍂🌿شنبه و‌ یکشنبه 👈 #قلاب_بافی🌿دوشنبه و‌ سه شنبه 👈 #بافتنی (قبلا نمد‌دوزی بود) 🌿چهارشنبه و‌ پنج شنبه 👈 #ربان_دوزی🌿جمعه👈 آموزشای متفرقه 🔵 هنر های مختلف را به صورت رایگان یاد بگیرید🔴حس خوب ساخت کار هنری را تجربه کنید