نساجی ساوالان تولید کننده انواع پارچه با حداکثر تنوع بافت

صنایع نساجی ساوالان مجهز به ماشین آلات جهت بافت و تکمیل پارچه ها به خصوص سیستم بافت پنبه ای، تولید کننده انواع پارچه با حداکثر تنوع بافت می باشد. تولیدکننده و فروش انواع پارچه تنظیف، متقال، بیمارستانی به صورت عمده