پاتوق فرهنگی شهدا

کانال اطلاع رسانی برنامه های پاتوق فرهنگی شهدا از پایگاه مقاومت بسیج کوثر و ارائه ی محتوای مذهبی انقلابی