من انقلابی ام

لیـــنـــک کــــانــــال http://sapp.ir/man_enqelabeam https://t.me/man_enqelabeam #امـــام_خــــامنــــه_ای #نــــه_اصـــلاح_طلبـــم #نــــه_اصــــــولگـــــــرا #مــــن_انقـــــلابــی_ام جهت تبادل و پیشنهادت به آیدی زیر مراجعه بفرماید ↙ @amirkarimi61