کانال رسمی کربلایی امیر برومند

تنها کانال رسمی و اصلی ایشون در سروش که با جمعی از طرفداران بروز می شود. #نشردهید.