محفل مجازی بسیجیان

♦️ کانال تخصصی اطلاعیه های جذب سرباز امریه و کسر خدمت سربازی