معاونت علمی بسیج دانشجویی شهرستان ملایر

⭕اطلاع رسانی کلاس های آموزشی⭕ ⭕بازدید های علمی⭕ ⭕حمایت مالی⭕ #هسته_های_علمی #مطالبه_گری_تخصصی #ارتباط_صنعت_با_دانشگاه آدرس کانال: @basijem ☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝ ارتباط با ما @a_momeni ☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝