تحلیلی سیاسی صراط tahlilisiyasiseraat

#کانال_تحلیلی_سیاسی_صراط ما برای درک بهتر مسائل سیاسی، اقتصادی،فرهنگیِ ایران وجهان به قلم اساتید ِ برجستِه علومِ #سیاسی #تاریخی #اقتصادی #اجتماعی_فرهنگی -رویدادهای روزِ ایران و جهان را برای شما #تبیین و #تحلیل می نماییم . با افتخار در خدمت شما خواهیم بود .