گروه نجات طلایی اسرار ما با آموزش هایی که دیده ایم به همه کمک می کنیم هر کدام مون یک کاری رو بلدیم کلی هم ماجرا داریم و عضو هم می گیریم و کلی کارهای دیگر هم انجام می دهیم گروه ما برای بچه های ۵ تا ۱۸ سال است

#کانال_گروه_نجات_طلایی اسرار ما با آموزش هایی که دیده ایم به همه کمک می کنیم هر کدام مون یک کاری رو بلدیم کلی هم ماجرا داریم و عضو هم می گیریم و کلی کارهای دیگر هم انجام می دهیم . گروه ما برای بچه های 5 تا 18 سال است برای اینکه مارا بیشتر بشناسید وارد کانال زیر شوید👇 http://sapp.ir/yekta364