آکادمی هنرهای رزمی ذوالفقار میبد

کلیپ مبارزه و آموزش کاراته که برای کسانی که به تازگی کاراته شروع کرده موجود است.