🏡 خانه » یاصاحب‌

سابا

مشاوره امور صنایع و معادن و اصناف

شاهراه

سَلامٌ علیٰ آلِ یٰس … نبودن تو فقط نبودن تو نیست نبودن خیلی چیزهاست کلاه روی سرمان نمی ایستد شعر نمی چسبد پول در جیبمان دوام نمی آورد نمک از نان رفته خنکی از آب ما بی تو بد جور فقیر شده ایم … #یاصاحب‌الزمان‌عج