زب ان

کانال زب﷽ان 🔤🔤شعار نمیدیم که یکماهه شما رو مسلط میکنیم،ولی قول میدیم حداکثر یکساله شما رو به سطح عالی برسونیم☑️☑️☑️📖زبان انگلیسی📖 که از نیازهای اصلی امروز همه ی ماست رو به آسانی یاد بگیرید.#سریع،مفید و#مختصر⏰📚