🏡 خانه » سیاسی

ولایت

کانال ولایت برای شماست

جارچی

قراره با جارچی صدای مردم باشیم. همه چی آزاده جز تخریب و توهین

انتخابات

تا انتخابات از خواسته‌ها و مشکلات بگیم تا انتخابی درست داشته باشیم

Go to Top